2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulunu yapmak üzere 07/08/2021 tarihinde 10:00 saatinde ve 3. Organize Sanayi 2 Nolu Sokak No: 3 SELÇUKLU/KONYA adresinde, çoğunluk sağlanamaz ise 14/08/2021 tarihinde aynı saatte ve aynı adreste, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi için T.T.K. 414 madde gereğince çağrılı olarak yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3) 2020 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

6) 2020 yılı Kâr veya Zararı hakkında görüşme ve karar alınması.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

8) Şirketimizin 2021 dönemi Bağımsız Denetçisi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere “Meridyen Bağımsız Denetim A.Ş. “nin seçilmesi ve yıllık denetim ücretinin yönetim kurulu tarafından belirlenmesi.

9) Dilek ve temenniler, kapanış.